Regulamin Supermaratonu "Twardziel Świętokrzyski" na dystansie 100km (dotyczy edycji 2019)

 1. Twardziel Świętokrzyski” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski”.

 2. Supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” nie ma charakteru zarobkowego. Realizowany jest przy bezinteresownym zaangażowaniu pracowników i studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, aktywu turystów zrzeszonych w Klubie Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” oraz życzliwości dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
  Wszystkie środki pochodzące z wniesionych przez uczestników opłat ustalonego wpisowego oraz pomocy udzielonej przez sponsorów i instytucje wspierające maraton przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych.

 3. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 4. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 22 godzin trudnej 100km trasy z Gołoszyc do Strawczynka, biegnącej w 90% po czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego. Organizator w uzasadnionych przypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne, podeszły wiek-ponad 70 lat, kontuzja itp.) może przedłużyć limit czasowy na pokonanie trasy, maksymalnie o 1 godzinę.
  Szlak jest oznakowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach i nie przewiduje się umieszczania na nim żadnych dodatkowych elementów orientacyjnych.
  Jedynie dojście do Hostelu „Lubrzanka” w Ameliówce (ok. 1,5km po przejściu kładki na rzece Lubrzanka) i następnie ponowne dojście do szlaku oraz od kapliczki na Górze Perzowej do mety w Strawczynku odbywać się będzie po dodatkowo oznakowanej przez organizatorów trasie.

 5. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku. Jedynie w dzień i na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Ze względów na bezpieczeństwo i ewentualną możliwość udzielenia wzajemnej pomocy
  (są odcinki bez zasięgu telefonii komórkowej) zaleca się pokonywanie trasy w małych 3-4 osobowych grupach.
  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 6. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz na nocną część trasy oświetlenia („czołówka”, latarka) i elementów odblaskowych na ubiorze.

 7. Na nocnej części maratonu tempo marszu należy dostosować do czasu uruchamiania punktów kontrolnych. PK w Kakoninie – czynny od godz. 0.30, „Przepak” w Ameliówce – czynny od godz. 2.30 i PK w Tumlinie – czynny od godz. 6.00.

 8. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 7.00 na 50-tym kilometrze trasy („Przepak” w Ameliówce) oraz przed 13.00 na 70-tym kilometrze (szkoła wTumlinie). Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 9. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym samodzielnie w dzień i w nocy dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 10. Trasa maratonu przebiega na odcinku od Trzcianki do Świętej Katarzyny przez Świętokrzyski Park Narodowy. Dzięki zgodzie Dyrekcji Parku, za którą jesteśmy wdzięczni, możliwe jest pokonanie tego odcinka nocą, podobnie jak w poprzednich edycjach maratonu. Jednakże obowiązują uczestników ścisłe zalecenia: zakaz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, zakaz używania urządzeń nagłaśniających, zakaz zaśmiecania terenu oraz przestrzegania Regulaminu Zwiedzania i Korzystania ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 11. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 130 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostepny będzie na stronie internetowej od godziny 20.00 w dniu 22 lutego 2019 roku.
  Chętni do skorzystania z noclegu po maratonie ( 1/2.05.2018r.) lub dłuższego, zamawiają go i opłacają indywidualnie. Proponujemy:

- Gospodarstwo Agroturystyczne w Strawczynku ul. Turystyczna 5, tel. 512554315, 663947088 (naprzeciw Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic”)

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wędrownik” w Kielcach ul. Szymanowskiego 5, tel. 41-3423735

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Strawczynie ul. Żeromskiego 9, tel. 41-3038012
Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (170 osób) - tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).
Zgłoszenia na listę rezerwową będą przyjmowane przez 24 godziny tj. do godziny
20.00 23.02.2019r.

 1. Organizatorzy pozostawiają do swojej dyspozycji dodatkowych 30 miejsc (15 które będą rozdysponowane wśród zdobywców w latach ubiegłych tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”, którzy nie zdołali zapisać się do startu na podstawową listę uczestników oraz 15 miejsc z listy rezerwowej dla debiutantów z najodleglejszych miejscowości).

 2. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej.
  Nieopłacenie wpisowego do końca lutego skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
  Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji
  z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika.
  Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie.
  W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy.
  Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na zawody 30 kwietnia 2019r. w godz. 16.00 do 17.30 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A. Start nastąpi o godz. 20.00 w Gołoszycach. Wręczanie statuetek i medali na trenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpic” w Strawczynku będzie odbywało się w kilku turach wraz z docieraniem uczestników na metę (ostatnia o godzinie 18.00).

 4. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, trzy ciepłe posiłki (jeden nocą w Kakoninie, następnie w Tumlinie i na mecie w Strawczynku), wodę mineralną w Kakoninie i Tumlinie, transport z Kielc na start w Gołoszycach i z mety w Strawczynku do Kielc oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu na „Przepak”, a następnie dalej na metę.

 5. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 50km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast statuetki i certyfikaty potwierdzające zdobycie tytułu „Twardziel Świętokrzyski” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

 6. Do współzawodnictwa o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski” zaliczany jest odpowiednio dystans 50 (Ameliówka), 75 (Tumlin) lub 100km (Strawczynek).