Regulamin Supermaratonu "Twardziel Świętokrzyski" na dystansie 100km (dotyczy edycji 2024)

30.04 - 1.05. 2024

1. „Twardziel Świętokrzyski” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski”.

2. Supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” realizowany jest przy zaangażowaniu pracowników i studentów Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz życzliwości dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii.

3. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

4. Trasa imprezy pozostała w tym roku podobna jak w zeszłym.

Start i meta będą w jednym miejscu, w Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, a uczestnicy będą startować indywidualnie w ciągu godziny.

5.Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 23 godzin trudnej blisko 100km trasy Strawczynek – Krajno - Strawczynek, biegnącej w 90% po czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego. Organizator w uzasadnionych przypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne, kontuzja itp.) może przedłużyć limit czasowy na pokonanie trasy, maksymalnie o 1 godzinę. Szlak jest oznakowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach i nie przewiduje się umieszczania na nim żadnych dodatkowych elementów orientacyjnych. Dodatkowe oznakowanie będzie od miejsca startu do Góry Siniewskiej. W Krajnie natomiast za Górą Wymyślona przechodzimy w dół do szlaku niebieskiego, następnie w Mąchocicach Scholasterii za znakami organizatora do Masłowa, omijając Górę Klonówka. Stamtąd do Góry Siniewskiej szlak czerwony i powrót do Strawczynka.

6. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku. Jedynie w dzień i na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.

Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz na nocną część trasy oświetlenia („czołówka”, latarka) i elementów odblaskowych na ubiorze.

8. Na nocnej części maratonu tempo marszu należy dostosować do czasu uruchamiania punktów kontrolnych. PK w Masłowie, 35 km /Pizzeria „Viva”, 100 metrów poniżej kościoła w Masłowie/ – czynny od godz. 21.00.

9. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 6.00 na 50 -tym kilometrze trasy („Przepak” w Mąchocicach , hala sportowa przy schronisku) oraz przed 12.00 na 72-gim kilometrze (w Tumlinie). Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

10. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym samodzielnie w dzień i w nocy dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu). W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

11. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 180 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od godziny 20.00 w dniu 10.marca 2024. Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą do wyczerpania miejsc na liście podstawowej - tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia). Organizatorzy pozostawiają do swojej dyspozycji dodatkowych 50 miejsc ( które będą rozdysponowane wśród  zdobywców w latach ubiegłych tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”, którzy nie zdołali zapisać się do startu na podstawową listę uczestników oraz z listy rezerwowej dla debiutantów z najodleglejszych miejscowości).

 12. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej. Nieopłacenie wpisowego w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników. Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika. Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie. W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy. Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

13. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na zawody w dniu 30 kwietnia 2024 r. w godz. 17 – 18  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpic” w Strawczynku. Szczegółowy minutowy program startów indywidualnych uczestnicy otrzymają po zakończeniu zapisów. Tam zostaną rozdane Pakiety startowe. Wręczanie nagród na trenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpic” w Strawczynku będzie odbywało się wraz z docieraniem uczestników na metę (ostatnia o godzinie 17.00). Nie przewidujemy oficjalnego grupowego zakończenia imprezy.

14. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, dwa ciepłe posiłki (obydwa w Masłowie na 35 i 60 kilometrze trasy), wodę mineralną w Masłowie /2 razy/, Mąchocicach i Tumlinie w drodze powrotnej, oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu na „Przepak” w Mąchocicach / hala sportowa przy schronisku/, a następnie na metę. Zapewniamy również parking na czas imprezy na terenie ośrodka w Strawczynku.

15. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 50 km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast medale i certyfikaty potwierdzające zdobycie tytułu „Twardziel Świętokrzyski” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

16. Do współzawodnictwa o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski” zaliczany jest zaliczany jest odpowiednio dystans 50 (Mąchocice), 75 (Tumlin) lub 100km (Strawczynek).

17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zaleceń sanitarnych związanych z pandemią Covid – 19. Dotyczy to zwłaszcza punktów żywieniowych i kontrolnych. Punkty kontrolne nie posiadają pieczątek. Weryfikacja na punktach następuje po okazaniu numeru startowego /identyfikator/.