Twardziel 2020 - 1-2 sierpnia!

formularz zgłoszeniowy

1. Publikujemy listę startową Twardziela Świętokrzyskiego. Jeżeli ktoś z Państwa nie znalazł się na liście, to wynika to z braku płatności lub ew. jakiegoś przeoczenia z mojej strony. Proszę wtedy o kontakt telefoniczny lub pilną wpłatę wpisowego. Tel - 600 012 494.

2. Start imprezy nastąpi w dniu 1.08 /sobota/.
    Harmonogram startów:
    Godz. 18.30 - Nazwiska od litery A do D
    Godz. 18.45 - Nazwiska od litery F do G
    Godz. 19.00 - Nazwiska od litery H do K
    Godz. 19.15 - Nazwiska od litery L do N
    Godz. 19.30 - Nazwiska od litery O do R
    Godz. 19.45 - Nazwiska od litery S do Ż
Na start zgłaszamy się nie wcześniej niż pół godziny przed startem. Tam otrzymacie Państwo pakiet startowy z mapką, opisem, identyfikatorem i smyczą. W tym roku NIE przybijamy pieczątek na punktach kontrolnych, tylko podajemy numer startowy.
Jest możliwość startu w grupie towarzyskiej poza tym systemem, ale proszę poinformować o tym organizatora, wtedy ustalimy godzinę. Kontakt w tej sprawie proszę obowiązkowo przez SMS.

3. W związku z pytaniami uczestników przypominam, iż będą 2 punkty żywieniowe /ciepła zupa, kawa, herbata/, oba w Masłowie /lokal VIVA PIZZA CAFE, 100 metrów poniżej szlaku i kościoła w Masłowie/. Natomiast woda będzie na 4 punktach kontrolnych. Będzie też czynny sklep w Porzeczu, na około 85 km trasy.

4.UWAGA! Zmiana miejsca Przepaku. Dzięki uprzejmości Gminy Masłów Przepak będzie na 52 km trasy w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasteria / przy Schronisku/. Szczegółowe informacje w opisie trasy.

Pozdrawiam,
Komandor Twardziela
Andrzej Żeleźnikow

Regulamin (aktualizacja 1 lipca 2020)

Lista startowa 2020

 

„Twardziel Świętokrzyski” – opis szlaku.

Start – STRAWCZYNEK /Ośrodek Sportu i Rekreacji/

0 – 3 km Szlak oznakowany przez organizatora /biało – czerwone szarfy/ do wieży widokowej na Górze Siniewskiej.

3 km – wejście na czerwony szlak biegnący do szczytu Góry Siniewskiej / tuż za wieżą w prawo w górę

19 km – punkt kontrolny Tumlin szkoła

35 km – punkt kontrolny Masłów. Ciepła zupa, kawa, herbata, woda.

Regulamin Supermaratonu "Twardziel Świętokrzyski" na dystansie 100km (dotyczy edycji 2020)

aktualizacja regulaminu 1 lipca 2020r.

 1. Twardziel Świętokrzyski” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski”.

 2. Supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” realizowany jest przy zaangażowaniu pracowników i studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz życzliwości dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

 3. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 4. Ze względu na warunki epidemiczne trasa imprezy została w tym roku zmieniona. Start i meta będą w jednym miejscu, w Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, a uczestnicy będą startować indywidualnie w ciągu dwóch godzin.

 5. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 22 godzin trudnej blisko 100km trasy Strawczynek – Krajno - Strawczynek, biegnącej w 90% po czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego. Organizator w uzasadnionych przypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne, kontuzja itp.) może przedłużyć limit czasowy na pokonanie trasy, maksymalnie o 1 godzinę.
  Szlak jest oznakowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach i nie przewiduje się umieszczania na nim żadnych dodatkowych elementów orientacyjnych.
  Dodatkowe oznakowanie będzie od miejsca startu do Góry Siniewskiej. W Krajnie natomiast za Górą Wymyślona przechodzimy w dół do szlaku niebieskiego, następnie w Mąchocicach Scholasterii za znakami organizatora do Masłowa, omijając Górę Klonówka. Stamtąd do Góry Siniewskiej szlak czerwony i powrót do Strawczynka.

 6. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku. Jedynie w dzień i na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz na nocną część trasy oświetlenia („czołówka”, latarka) i elementów odblaskowych na ubiorze.

 8. Na nocnej części maratonu tempo marszu należy dostosować do czasu uruchamiania punktów kontrolnych. PK w Masłowie, 35 km /Pizzeria „Viva”, 100 metrów poniżej kościoła w Masłowie/ – czynny od godz. 22.30.

 9. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 9.00 na 60-tym kilometrze trasy („Przepak” w Masłowie, Pizzeria „Viva” po raz drugi) oraz przed 13.00 na 72-gim kilometrze (w Tumlinie). Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 10. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym samodzielnie w dzień i w nocy dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 

 1. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 150 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od godziny 23:00 w dniu 3 lipca 2020 roku.

Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą do wyczerpania miejsc na liście podstawowej - tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).
 

Organizatorzy pozostawiają do swojej dyspozycji dodatkowych 50 miejsc ( które będą rozdysponowane wśród zapisanych do „Błotnej 50-tki” oraz zdobywców w latach ubiegłych tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”, którzy nie zdołali zapisać się do startu na podstawową listę uczestników oraz z listy rezerwowej dla debiutantów z najodleglejszych miejscowości).

Mapa Twardziel Świętokrzyski 2020 r.