Twardziel Świętokrzyski przełożony na 17 lipca 2021

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną Twardziel Świętokrzyski został przełożony na termin 17-18 lipca. Formuła maratonu jest nadal rozważana, na ten moment bliższa jest możliwość rozegrania imprezy na szlaku i w formie podobnej do zeszłorocznego, czyli start w odstępach czasowych i trasa okrężna. O terminie zapisów poinformuję w osobnym komunikacie, najpóźniej do połowy maja.

Twardziel Świętokrzyski 2020 - podsumowanie

XIV edycja "Twardziela Świętokrzyskiego" odbyła się w dniach 1 - 2 sierpnia 2020r. Termin i trasa maratonu została zmieniona przez pandemię, jednak udało nam się imprezę zorganizować. Na blisko 100 kilometrowej trasie Strawczynek - Krajno - Strawczynek walczyło 101 uczestników. Ukończyło "Twardziela" 69 osób, w tym 14 kobiet. Trasa była trudna, a dodatkowo upalna pogoda dała się we znaki. Tym większe uznanie dla zawodników, którzy pokonali w zdecydowanej większości co najmniej 50 km, a tak wielu cały dystans.

„Twardziel Świętokrzyski” – opis szlaku.

Start – STRAWCZYNEK /Ośrodek Sportu i Rekreacji/

0 – 3 km Szlak oznakowany przez organizatora /biało – czerwone szarfy/ do wieży widokowej na Górze Siniewskiej.

3 km – wejście na czerwony szlak biegnący do szczytu Góry Siniewskiej / tuż za wieżą w prawo w górę

19 km – punkt kontrolny Tumlin szkoła

35 km – punkt kontrolny Masłów. Ciepła zupa, kawa, herbata, woda.

Regulamin Supermaratonu "Twardziel Świętokrzyski" na dystansie 100km (dotyczy edycji 2020)

aktualizacja regulaminu 1 lipca 2020r.

 1. Twardziel Świętokrzyski” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Superpiechur Świętokrzyski”.

 2. Supermaraton „Twardziel Świętokrzyski” realizowany jest przy zaangażowaniu pracowników i studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz życzliwości dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

 3. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 4. Ze względu na warunki epidemiczne trasa imprezy została w tym roku zmieniona. Start i meta będą w jednym miejscu, w Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, a uczestnicy będą startować indywidualnie w ciągu dwóch godzin.

 5. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 22 godzin trudnej blisko 100km trasy Strawczynek – Krajno - Strawczynek, biegnącej w 90% po czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego. Organizator w uzasadnionych przypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne, kontuzja itp.) może przedłużyć limit czasowy na pokonanie trasy, maksymalnie o 1 godzinę.
  Szlak jest oznakowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach i nie przewiduje się umieszczania na nim żadnych dodatkowych elementów orientacyjnych.
  Dodatkowe oznakowanie będzie od miejsca startu do Góry Siniewskiej. W Krajnie natomiast za Górą Wymyślona przechodzimy w dół do szlaku niebieskiego, następnie w Mąchocicach Scholasterii za znakami organizatora do Masłowa, omijając Górę Klonówka. Stamtąd do Góry Siniewskiej szlak czerwony i powrót do Strawczynka.

 6. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku. Jedynie w dzień i na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz na nocną część trasy oświetlenia („czołówka”, latarka) i elementów odblaskowych na ubiorze.

 8. Na nocnej części maratonu tempo marszu należy dostosować do czasu uruchamiania punktów kontrolnych. PK w Masłowie, 35 km /Pizzeria „Viva”, 100 metrów poniżej kościoła w Masłowie/ – czynny od godz. 22.30.

 9. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 9.00 na 60-tym kilometrze trasy („Przepak” w Masłowie, Pizzeria „Viva” po raz drugi) oraz przed 13.00 na 72-gim kilometrze (w Tumlinie). Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 10. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym samodzielnie w dzień i w nocy dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 

 1. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 150 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od godziny 23:00 w dniu 3 lipca 2020 roku.

Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą do wyczerpania miejsc na liście podstawowej - tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).
 

Organizatorzy pozostawiają do swojej dyspozycji dodatkowych 50 miejsc ( które będą rozdysponowane wśród zapisanych do „Błotnej 50-tki” oraz zdobywców w latach ubiegłych tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”, którzy nie zdołali zapisać się do startu na podstawową listę uczestników oraz z listy rezerwowej dla debiutantów z najodleglejszych miejscowości).

Mapa Twardziel Świętokrzyski 2020 r.